Vittinge E13

›› Vittinge E13
Eilinė čerpė

Eilinė čerpė

  

Dvibangė čerpė

Dvibangė čerpė

  

X formos kraigo čerpė

X formos kraigo čerpė

  

T formos kraigo čerpė

T formos kraigo čerpė

  

Vėjalentės profilis

Vėjalentės profilis

  

Y-tipo kraigo čerpė TYP1A

Y-tipo kraigo čerpė TYP1A

  

Y-tipo kraigo čerpė TYP1

Y-tipo kraigo čerpė TYP1

  

Kraigo jungiamoji čerpė TYP1A

Kraigo jungiamoji čerpė TYP1A

  

Kraigo jungiamoji čerpė TYP1

Kraigo jungiamoji čerpė TYP1

  

Kraigo galinė čerpė TYP1A

Kraigo galinė čerpė TYP1A

  

Kraigo galinė čerpė TYP1

Kraigo galinė čerpė TYP1

  

Kraigo čerpė TYP1

Kraigo čerpė TYP1

22-36 laipsnių šlaitui