Nova

›› Nova
Dvibangė čerpė

Dvibangė čerpė

  

Eilinė čerpė

Eilinė čerpė

  

Kraigo čerpė

Kraigo čerpė

  

Kraigo pradžios/pabaigos čerpė (dangtelis)

Kraigo pradžios/pabaigos čerpė (dangtelis)

  

Kraigo vidurinė čerpė be movų

Kraigo vidurinė čerpė be movų

  

Kraštinė dešinė čerpė

Kraštinė dešinė čerpė

  

Kraštinė kairė čerpė

Kraštinė kairė čerpė

  

Nuožulnaus kraigo čerpė

Nuožulnaus kraigo čerpė

  

T formos kraigo čerpė

T formos kraigo čerpė

  

Y tipo kraigo čerpė

Y tipo kraigo čerpė

  

Nuožulnaus kraigo pradinė čerpė

Nuožulnaus kraigo pradinė čerpė