Granat 13V

›› Granat 13V
Eilinė čerpė

Eilinė čerpė

  

Kraštinė dešinė čerpė

Kraštinė dešinė čerpė

  

Kraštinė kairė čerpė

Kraštinė kairė čerpė

  

Vienšlaičio kraigo pradinė (dešinė) čerpė PULT

Vienšlaičio kraigo pradinė (dešinė) čerpė PULT

  

Vienšlaičio kraigo čerpė PULT

Vienšlaičio kraigo čerpė PULT

  

Y tipo kraigo čerpė SATTEL

Y tipo kraigo čerpė SATTEL

  

Kraigo čerpė be movų SATTEL

Kraigo čerpė be movų SATTEL

  

Dviejų movų kraigo čerpė SATTEL

Dviejų movų kraigo čerpė SATTEL

  

Pokraiginė plokštelė

Pokraiginė plokštelė

  

Kraigo pradžios čerpė SATTEL

Kraigo pradžios čerpė SATTEL

  

Kraigo čerpė

Kraigo čerpė

  

Pusinė čerpė

Pusinė čerpė

  

Dvibangė čerpė

Dvibangė čerpė